Informační zdroje na VŠE

28. května
2007

VŠE poskytuje studentům i zaměstnancům přístup k mnoha elektronickým informačním zdrojům, které umožňují sledovat poslední trendy v oborech vyučovaných na VŠE. Pro vědecké pracovníky jsou nenahraditelným zdrojem informací z jejich oborů.

Mezi tradičně nejvyužívanější zdroje patří velké databáze článků z médií. Česká média pokrývá databáze Anopress, která nabízí plné texty článků z českých novin a časopisů a přepisy publicistických pořadů Českého rozhlasu a České televize. Ve světovém měřítku jsou tyto informace nabízeny databázemi ProQuest a EBSCO. V těchto databázích najdete širokou škálu článků z časopisů – od titulů jako Newsweek přes Economist až k vědeckým (např. Journal of Economic Literature).

Druhou velkou skupinu tvoří specializované plnotextové zdroje. Jsou z různých oborů podle zaměření jednotlivých fakult a oborů. Z této kategorie zdrojů nabízí knihovna např. JSTOR (ekonomie), SourceOECD (plné texty publikací vydaných OECD) nebo Patria Plus (finanční trhy a ekonomika).

Třetí nabízenou skupinou jsou faktografické zdroje. Mezi nejvyužívanější patří ASPI (právní předpisy), Creditinfo – Firemní monitor (data o podnikatelských subjektech v ČR) a DSI Campus Solution (celosvětové ekonomické a sociální statistiky).

Nabídka je doplněna i bibliografickými zdroji, jako je STATIST nebo Ulrich’s International Periodicals Directory (přehled časopisů).

 

Zdroje zpřístupňuje Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS), kde je možné konzultovat použití zdrojů, objednat prezentaci zdrojů pro výuku nebo katedru či objednávat rešerše z uvedených zdrojů.

Zdroje jsou dostupné ze školní sítě nebo z libovolného počítače v Internetu po přihlášení k proxy serveru.

Přehled informačních zdrojů najdete na adrese: www.vse.cz/zdroje.