ŠANCE – veletrh pracovních příležitostí

22. února
2011

15. a 16. 3. 2011 budou mít studenti a absolventi VŠE ŠANCI osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů nejen z ČR. Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE se bude tradičně konat v Rajské budově VŠE od 9 do 17 h. Celkem se představí 41 firem.

Vedle tradičních atraktivních vystavovatelů se poprvé nebo po delší odmlce ŠANCE zúčastní např. 3M, AXA, ITW, Raiffeisenbank, Vigour a další. Seznam všech vystavujících můžete najít zde: http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik/

  • V úterý 15. 3. se také budou konat 3 panelové diskuse týkající se možností uplatnění studentů VŠE v oborech poradenství, daně, audit a účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví, obchod a marketing.
  • V obou dnech navíc proběhnou prezentace celkem 11 vystavovatelů.
  • Ve středu 16. 3. budou personalisté z praxe jako v minulých ročnících konzultovat CV.
  • Návštěvníci, kteří odevzdají vyplněný dotazník, budou zařazeni do slosování o oblíbené služby RPC (kariérové poradenství, psychodiagnostika).
  • Panelové diskuze, HR prezentace firem i konzultace CV jsou volně přístupné, nevyžadují zvláštní registraci.

Sance_2.jpgÚčast na ŠANCI umožňuje návštěvníkům na základě osobního kontaktu získat přehled o aktuálních nabídkách pracovních míst, o možnostech spolupráce s konkrétními společnostmi již v průběhu studia, o nabídkách trainee programů apod., a to nejen v současnosti, ale i v budoucnu.

Studenti a absolventi mohou zvýšit svoji šanci na úspěch registrací v seznamu, který dostane každý vystavovatel. Seznam obsahuje informace o studijním zaměření, jazykových znalostech, dosavadní praxi, profesních preferencích a také kontaktní údaje. Více informací pro návštěvníky veletrhu je možné najít zde: http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/

Pro oživení ŠANCE připravila společnost McCann Ericsson krátké video, které můžete zhlédnout zde: http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/

Všechny informace o veletrhu ŠANCE a jeho programu lze najít zde: http://rpc.vse.cz/sance/

Za Rozvojové a poradenské centrum VŠE
Lenka Malinová, koordinátorka ŠANCE