Otevření Institutu energetické ekonomie

24. února
2011

Institut energetické ekonomie byl založen koncem roku 2010 při Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze jako přirozená odezva na potřeby studentů vzdělávat se v rámci energetické ekonomie a také na volání českého energetického trhu, který potřebuje nové odborníky. Zprostředkovává tak studentům vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu ČR, jímž sektor energetiky bezpochyby je.

V České republice obdobná organizace zcela chyběla, proto se Institut stal průkopníkem, jehož cílem je vyplnit stávající mezeru. Pro zájemce, primárně z řad studentů VŠE, pořádá odborné konference a přednášky za účasti největších specialistů z praxe a zvyšuje povědomí studentů o mezinárodních energetických trzích. Stává se místem kontaktu energetického odvětví s akademickou sférou. Podporuje výzkum v oblasti energetické ekonomie v českém jazyce. Je také vyhlašovatelem soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci na téma z oblasti energetické ekonomie, kdy nejlepší práce jsou honorovány.

Vedle hlavní vzdělávací a výzkumné roviny se Institut energetické ekonomie chystá zapojit do publikační a osvětové činnosti a přiblížit tak svoje aktivity a energetickou ekonomii širší veřejnosti prostřednictvím publikací a periodik. Mediálními partnery institutu je ekonomický týdeník EURO a odborný magazín PRO-ENERGY.

Nově vzniklý Institut energetické ekonomie pořádá dne 3. 3. 2011 u příležitosti svého otevření konferenci "Význam energetické ekonomie – aneb význam ekonomie v energetice a význam energetiky v ekonomice". Tato konference se uskuteční za podpory a účasti partnerů institutu společnosti Power Exchange Central Europe, a.s. a společnosti ČEPS, a.s.
Více informací: www.institutee.cz