Nový ředitel Rozvojového a poradenského centra

31. srpna
2011

Rektor VŠE jmenoval s účinností od 1. září 2011 ředitelem RPC Ing. Jiřího Knapa. Úkolem centra je zejména rozvíjet spolupráci s praxí a zprostředkovávat pracovní příležitosti pro studenty a absolventy.

Ing. Jiří Knap je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudoval obor Ekonomika průmyslu na Fakultě výrobně-ekonomické, dnes Fakultě podnikohospodářské. Do roku 1990 působil převážně v oblasti podnikové ekonomiky. V letech 1990 – 2000 postupně pracoval jako produktový manažer ve společném zahraničním podniku Správy pošt a telekomunikací s.p. a PTT Telecom Nizozemí, následně jako obchodní manažer a obchodní ředitel u podnikatelské skupiny společností TELECOMSPOL, spol. s r.o, OptiKom,cz , WIRELESSCOM s.r.o. MODATA a.s. Od roku 2000 do srpna 2011 působil v poradenské a konzultační společnosti OptiKom.cz, s. r.o. na pozici ředitele a jednatele společnosti. Během své pracovní kariéry, zejména v posledních 20 letech, realizoval a vedl desítky projektů jak z oblasti veřejné správy, tak z oblasti bankovnictví, finančnictví a podniků komerční sféry. Ing. Jiří Knap aktivně ovládá angličtinu, němčinu a ruštinu.

Více informací o Rozvojovém a poradenském centru naleznete: zde.