Socioekonomická studie MasterCard česká centra rozvoje

20. prosince
2011

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 proběhla na půdě Senátu odborná konference, na níž odborníci z VŠE představili výsledky nové studie zaměřené na sociální situaci v ČR.

Letos proběhl již 4. ročník unikátní socioekonomické studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou připravili odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, společnost MasterCard a Sdružení CZECH TOP 100. Průzkum byl realizován pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a ministra pro místní rozvoj Kamila Janovského. Záštitu nad projektem převzal také prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

Odborný tým pracoval ve složení prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Ing. Milan Damborský, Ph.D. a RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Všichni ze Střediska regionálních a správních věd, které funguje při Národohospodářské fakultě.

Studie hodnotila sociální situaci v šedesáti třech největších městech České republiky. V TOP deset se umístila chronologicky města: Jindřichův Hradec, Praha, Hradec Králové, Náchod, Pardubice, Písek, České Budějovice, Třinec, Tábor a Mladá Boleslav.

První místo Jindřichova Hradce komentoval jeho starosta Stanislav Mrvka slovy: „Nepochybně jsem příjemně překvapen a také nadmíru potěšen, že se naše město umístilo v hodnocení socioekonomické studie MasterCard česká centra rozvoje mezi 63 městy na nejvyšší příčce. Pozitivní je zejména vysoká míra bezpečnosti a nízká nezaměstnanost. Naopak nemám radost z negativního hodnocení v oblasti nízkých starobních a invalidních důchodů. Ocenění za tyto výsledky patří především bezpečnostním složkám, státním, společenským a humanitárním organizacím a v neposlední řadě i zaměstnavatelům a pracovníkům městského úřadu. Všichni jmenovaní společně přispívají k vytváření příznivé sociální situace v Jindřichově Hradci. Toto je výsledek jejich kvalitní práce a já jsem za to velmi rád."

Více informací o studii naleznete na: www.centrarozvoje.cz

Video ke zhlédnutí na: srsv.vse.cz/wp-content/uploads/2011/12/Video-sestrih-CCoC-2011-2.wmv