Konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání

2. července
2007

V pátek 8. června 2007 proběhla na půdě Ekonomické univerzity v Bratislavě sedmá mezinárodní vědecká konference „Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání“. Konferenci pořádají každoročně katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze a Ekonomické univerzity v Bratislavě. Hlavním tématem letošního ročníku byla znalostní ekonomika. Díky zajištění videokonference mohli členové katedry mezinárodního obchodu VŠE sledovat příspěvky řečníků v Bratislavě přímo z Prahy.

Na konferenci vystoupili mimo jiné prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. ze slovenského ministerstva školství, prof. Ing. Peter Baláž, CSc. z Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě či prof. Ing. Hana Machková, CSc, prorektorka pro zahraniční styky a PR VŠE. Formou videokonference odpřednášel svůj příspěvek o úrovni vědy v České a Slovenské republice také vedoucí katedry mezinárodního obchodu VŠE Ing. Zdeněk Lukáš, PhD.