VŠE rozvíjí spolupráci s absolventy

9. července
2007

Vysoká škola ekonomická v Praze si přeje rozšířit spolupráci se svými absolventy. Rozvoj spolupráce s praxí je prioritou vedení školy i jednotlivých fakult.

Účinnou formou jsou zejména kontakty s absolventy, kteří se např. aktivně zapojují do výuky a předávají studentům své praktické zkušenosti, spolupracují se studenty na diplomových a bakalářských pracích, podílejí se na odborných publikacích nebo vedou stážisty. Všechny výše zmíněné aktivity by se v blízké budoucnosti měly prohloubit. Takový je plán Rozvojového a poradenského centra, které zajišťuje spolupráci VŠE v Praze s podniky a pro studenty zprostředkovává nabídky pracovních míst a stáží.

Vysoká škola ekonomická v Praze rovněž obnovila každoroční setkání absolventů na půdě Alma Mater s názvem "Den s VŠE". Hlavním cílem této akce je nejen poskytnout příležitost k neformálnímu setkání na půdě školy, ale podpořit také navazování vzájemných kontaktů mezi absolventy. Pro letošní "Den s VŠE", který se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2007, je připravován bohatý odborný i společenský program.

Absolventi VŠE, kteří chtějí být informováni o letošním "Dni s VŠE" či chtějí od října 2007 dostávat elektronický Zpravodaj s informacemi z VŠE, se mohou zaregistrovat na alumni.vse.cz.

Autor: Ing. Klára Bratová, Oddělení PR
Foto: Jan Koudelka