Noví docenti na VŠE

24. května
2012

Na zasedání Vědecké rady VŠE v Praze dne 22. května 2012 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. šest docentských jmenovacích dekretů.

Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. byl jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. února 2012. Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 14. prosince 2011.  

Rektor VŠE jmenoval PhDr. Danielu Pauknerovou, Ph.D. docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. února 2012. Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Sociálně psychologické základy a současné pojetí managementu diverzity“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 30. listopadu 2011.

Rektor VŠE jmenoval Ing. Slavoje Czesaného, DrSc. docentem pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. dubna 2012. Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. obhájil habilitační práci na téma „Kontexty ekonomického růstu, hospodářského cyklu a hospodářské politiky“ na VR Národohospodářské fakulty dne 15. února 2012.         

Rektor VŠE jmenoval Ing. Markétu Arltovou, Ph.D. docentkou pro obor Statistika s účinností od 1. dubna 2012. Doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Stochastické metody modelování a předpovídání demografických procesů“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 8. března 2012.

Rektor VŠE jmenoval Ing. Jana Čadila, Ph.D. docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. května 2012. Doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Vládní výdaje a ekonomický růst“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 14. března 2012.

Rektor VŠE jmenoval Ing. Víta Poštu, Ph.D.  docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. května 2012. Doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Interlinkages between Stock and Foreign Exchange Markets and the Real Economy: Empirical Analysis of the Czech Economy“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 14. března 2012.