Úspěch studentů NF VŠE (SRSV NF)

3. září
2012

Studenti Národohospodářské fakulty VŠE Bc. M. Červený, Bc. K. Hadrabová, Bc. P. Hotovec a Bc. P. Uhlířová uspěli ve veřejné soutěži „Záměr na využití bývalého vojenského letiště Ralsko“, který vyhlásil Liberecký kraj na jaře letošního roku. V hodnocení skončili na 2. místě za firmou L-Consult s.r.o., Liberec. Hodnotící komise vybrala 3 projekty. Výsledky budou potvrzeny radou kraje 4. září.

Studenti se do soutěže přihlásili s projektem „Vybudování multifunkčního sportovního areálu“, který vznikl jako seminární práce v rámci předmětu 5RE503 Politika územního rozvoje. Účast studentů ve veřejné soutěži inicioval Liberecký kraj na základě dlouhodobé spolupráce kraje a Střediska regionálních a správních věd.

Další informace lze nalézt na stránkách LBK http://www.kraj-lbc.cz//id:165901.