Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

1. října
2012

Ve dnech 16. a 17. 10. 2012, vždy od 9 do 17 hod., proběhne v atriu Rajské budovy VŠE podzimní běh Veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít příležitost osobně se seznámit s nabídkami prestižních zaměstnavatelů nejen z ČR. Celkem se představí 50 firem.

Vedle tradičních atraktivních vystavovatelů, jako jsou Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Ernst&Young, Deloitte ČR, Komerční banka, KPMG ČR, PwC Česká republika, Kooperativa pojišťovna, Česká pojišťovna, 3M Česko, L‘Oréal, Microsoft, Plzeňský Prazdroj či Škoda Auto, se poprvé nebo po delší odmlce ŠANCE zúčastní např. Google, Czech-us, Booking.com, Golden Gate a další. Seznam všech vystavujících je k dispozici na http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik/.

  • V úterý 16. 10. se budou konat 3 panelové diskuse týkající se možností uplatnění studentů VŠE v různých oborech.
  • Během dvou dnů konání veletrhu proběhne celkem 15 prezentací jednotlivých vystavovatelů.
  • Ve středu 17. 10. budou personalisté z praxe konzultovat CV.
  • Panelové diskuze, prezentace firem i konzultace CV jsou volně přístupné, nevyžadují zvláštní registraci.

ŠANCE umožní návštěvníkům získat přehled o aktuální nabídce nejen pracovních míst, ale i stáží a trainee programů. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty a mohou jim pomoci v získání praxe, která je velmi důležitým předpokladem dobrého pracovního uplatnění v budoucnu. Novinkou je účast dvou společností (Czech CFA Society a Fond dalšího vzdělávání), které nabízejí další možnost rozvoje studentů a absolventů VŠE v oblasti vzdělávání.

Studenti a absolventi mohou zvýšit svoji šanci na úspěch registrací v seznamu, který dostane každý vystavovatel. Seznam obsahuje informace o studijním zaměření, jazykových znalostech, dosavadní praxi, profesních preferencích i jejich kontaktní údaje. Více informací pro návštěvníky veletrhu je možno najít na http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/.

Veškeré informace o veletrhu ŠANCE a jeho programu lze najít na http://rpc.vse.cz/sance/.