Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zasedání CEMS Student Board Meeting na VŠE

10. 10. 2012 - Během prvního říjnového týdne se na půdě VŠE setkali zástupci Studentského výboru CEMS. Student Board je významnou součástí strategické aliance 26 prestižních vysokých škol čtyř světových kontinentů a více než 70 velkých mezinárodních společností.

Během třídenního setkání jednali zástupci studentů CEMS o různých otázkách a výzvách, které jsou důležité pro celou globální alianci CEMS. Během intenzivních zasedání se diskutovaly záležitosti nejen akademického, ale také profesionálního rázu.

Účastníky přivítala prof. Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a členka CEMS Executive Board. Na zahájení byli dále přítomni nový výkonný ředitel CEMS pan Roland Siegers, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty podnikohospodářské doc. Sedláčková a  akademický ředitel a proděkan pro pedagogiku doc. Jiří Hnilica.

Členové Student Board navštívili korporátní partnery programu CEMS, společnosti Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. I během těchto setkání došlo k zajímavým diskuzím, např. o možnostech přilákání nových talentů do firem. Celé třídenní jednání hodnotili jeho účastníci jako velmi přínosné a produktivní.

CEMS MIM (M.Sc. in International Management) je prestižní titul udělovaný absolventům mezinárodního studijního programu, který je organizován strategickou aliancí CEMS (proklik http://www.cems.org/academic-members/our-members). V roce 2012 vyhodnotil Financial Times tento program jako třetí nejlepší program na světě v oblasti mezinárodního managementu.

Na VŠE realizuje program Podnikohospodářská fakulta v rámci studijního oboru International Management.

Více informací: http://cemsmim.vse.cz/.