Zasedání CEMS Student Board Meeting na VŠE

10. října
2012

Během prvního říjnového týdne se na půdě VŠE setkali zástupci Studentského výboru CEMS. Student Board je významnou součástí strategické aliance 26 prestižních vysokých škol čtyř světových kontinentů a více než 70 velkých mezinárodních společností.

Během třídenního setkání jednali zástupci studentů CEMS o různých otázkách a výzvách, které jsou důležité pro celou globální alianci CEMS. Během intenzivních zasedání se diskutovaly záležitosti nejen akademického, ale také profesionálního rázu.

Účastníky přivítala prof. Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a členka CEMS Executive Board. Na zahájení byli dále přítomni nový výkonný ředitel CEMS pan Roland Siegers, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty podnikohospodářské doc. Sedláčková a  akademický ředitel a proděkan pro pedagogiku doc. Jiří Hnilica.

Členové Student Board navštívili korporátní partnery programu CEMS, společnosti Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. I během těchto setkání došlo k zajímavým diskuzím, např. o možnostech přilákání nových talentů do firem. Celé třídenní jednání hodnotili jeho účastníci jako velmi přínosné a produktivní.

CEMS MIM (M.Sc. in International Management) je prestižní titul udělovaný absolventům mezinárodního studijního programu, který je organizován strategickou aliancí CEMS (proklik http://www.cems.org/academic-members/our-members). V roce 2012 vyhodnotil Financial Times tento program jako třetí nejlepší program na světě v oblasti mezinárodního managementu.

Na VŠE realizuje program Podnikohospodářská fakulta v rámci studijního oboru International Management.

Více informací: http://cemsmim.vse.cz/.