Den vědy již pošesté na VŠE

11. listopadu
2012

V pátek 23. listopadu 2012 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) uskutečnil již šestý ročník akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách, pořádané pěti pražskými veřejnými vysokými školami.

Cílem akce, na které se podílely České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Univerzita Karlova v Praze (UK), VŠE a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), bylo ukázat vysoké školy nejen jako vzdělávací instituce, ale i jako výzkumná pracoviště, a zároveň přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti formou přednášek a prezentací konkrétních ukázek aplikace vědy.

Účastníky čekaly zajímavé přednášky od genetiky, přes farmakologii či dermatologii, až po kriminologii či kynologii, a to v podání samotných odborníků, kteří se danými tématy zabývají. Další atraktivní částí programu byly stánky jednotlivých vysokých škol. ČVUT představila například zařízení Eyetracker ke zkoumání pohledů řidičů ve standardních i mezních situacích, ČZU umožnila ochutnat pivo „Suchdolský Jeník“ z pivovaru Technické fakulty, které získalo 1. místo na veletrhu piv v Brně 2011, UK prostřednictvím projekcí ukázala experimentální medicínské operace na různých biomodelech, VŠE podobně jako ČVUT oční kameru a její využití v marketingu a VŠCHT nabídla mimo jiné oblíbenou zmrzlinu vyrobenou za použití kapalného dusíku.

V rámci doprovodného programu se představily i Národní institut dětí a mládeže či Národní technické muzeum. Návštěvníci se mohli seznámit s projekty mladých vědců z řad středoškoláků.

Akce se konala za finanční podpory České spořitelny, a.s., společností Pražská plynárenská, a.s., Sigma – Aldrich a Du Pont. Mediálními partnery byla Česká televize, která přenášela přednášky na portálu ČT24, Český rozhlas Leonardo, dalším partnerem Gate2Biotech.

Scientia Pragensis je unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Podrobné informace, prezentace z přednášek a fotky z akce najdete na webových stránkách www.sciprag.cz nebo na facebookové stránce www.facebook.com/sciprag.