ESOP 2012: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

16. listopadu
2012

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2012 proběhlo ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v předsálí Vencovského auly na VŠE

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2012 proběhlo ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v předsálí Vencovského auly na VŠE.

Akci zahájil rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Ve svém tradičním proslovu ocenil aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznil význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE.

V úvodu akce byly předány diplomy za soutěž „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“.  Oceněny byly tři publikace.

V letošním roce byly také oceněny tři články v soutěži „PAPER‘12 o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce“. Soutěž PAPER‘12 je sponzorovaná Českou spořitelnou, a.s..

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., prorektorka pro vědu a výzkum, pak vyzvala přítomné děkany a proděkany k předání diplomů a Sborníků ESOP studentům svých fakult za jejich seminární a bakalářské práce oceněné v soutěži ESOP 2012.

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v Nakladatelství Oeconomica byly digitálně publikovány všechny vybrané seminární i bakalářské práce. V tištěné formě byly publikovány abstrakty oceněných prací.