Výroční zasedání aliance CEMS v St. Gallenu

3. prosince
2012

Ve dnech 29.11.-1.12. se ve švýcarském St. Gallenu konal tzv. „CEMS Annual Event“, jedna z nejdůležitějších událostí globální aliance CEMS. Slavnostní promoce se zúčastnilo 474 absolventů ze všech členských vysokých škol. V akademickém roce 2011/2012 ukončilo program CEMS MIM 39 studentů VŠE. V konkurenci významných světových škol získala VŠE ocenění za nejlepší Business projekt roku.

CEMS je mezinárodním sdružením 28 vysokých škol a více než 70 korporátních partnerů. Na výročním zasedání bylo formálně potvrzeno členství dvou nových vysokých škol (HKUST Business School, Hong Kong a Indian Institute of Management Calcutta) a dvou korporátních partnerů (Kerry Group Plc a Li&Fung Management Ltd.).  

Hlavním projektem aliance je společný navazující magisterský program CEMS MIM (Master in International Management), který se dlouhodobě umisťuje v Top 3 prestižního žebříčku Master in Management Financial Times. VŠE je aktivním členem CEMS již více než 13 let.

Program CEMS MIM je skutečně programem mezinárodním. V současné době má více než 7 000 absolventů 78 národností, kteří pracují v 72 zemích celého světa. V akademickém roce 2012/2013 studuje ve 27 zemích 1000 studentů 65 různých národností. Absolventi se velmi dobře uplatňují na mezinárodním trhu práce. Např. v roce 2011 získalo 95% absolventů zaměstnání během prvních 3 měsíců a 45 % z nich pracovalo v zahraničí, 38 % v některé z partnerských společností a 82 % pro velkou mezinárodní firmu.

Během tří dní měli příležitost k setkání a diskusím všichni zástupci partnerských univerzit. Významnou část programu tvořily především debaty směřující k přijímání zásadních rozhodnutí o dalším směřování aliance. V prostorách University of St. Gallen jednal nejen Výkonný výbor aliance, ale také akademičtí ředitelé, kteří zodpovídají za obsah a kvalitu náplně společného programu, a programoví manažeři zodpovědní za chod programu a administrativní záležitosti.

Součástí každoročního výročního zasedání je také slavnostní promoce absolventů. V letošním roce program úspěšně zakončilo více než 700 studentů z 27 zemí a slavnostní promoce se zúčastnilo celkem 474 z nich. Z Vysoké školy ekonomické v Praze program úspěšně absolvovalo 39 studentů, kteří splnili všechny podmínky pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu CEMS MIM (Master in International Management). Z rukou rektorů partnerských škol aliance převzalo v St. Gallenu diplom 25 z nich.

V rámci slavnostní promoce byly aliancí udělovány také ceny za nejlepší předměty, blokové semináře a projekty roku, které hodnotili sami studenti. Vysoká škola ekonomická v Praze byla oceněna za nejlepší Business projekt (celkem bylo hodnoceno 189 projektů) s názvem „Energy trading and commodity clearing business development“, který učili Ing. Igor Paholok (VŠE) a Václav Schenk ze společnosti UniCredit Bank.

Na VŠE je CEMS MIM součástí navazujícího magisterského oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské, který je plně vyučován v angličtině. V oboru je významná i účast a podpora korporátních partnerů VŠE, kterými jsou společnosti Škoda Auto, a.s. a Plzeňský Prazdroj.

Přihlášky do programu lze podávat od 1. prosince 2012 do 22. února 2013. Vybraní studenti nastoupí ke studiu v akademickém roce 2013/14.

Více informací je k dispozici na webových stránkách: http://cemsmim.vse.cz.