European business school ranking 2012

7. prosince
2012

Žebříčky Financial Times jsou nejuznávanějšími hodnoceními vysokých škol u odborné veřejnosti. V hodnocení za rok 2012 se Vysoká škola ekonomická v Praze umístila na 78. místě v Evropě.

V hodnocení nejlépe uspěly velké země s dlouhodobou tradicí výuky managementu. Britské a francouzské školy mají v rankingu více než 50 % zastoupení. Překvapením je první místo, které obsadila španělská IE Business School. I když se jedná o celoevropské hodnocení, mezi 80 nejlepších se prosadilo pouze 19 zemí a ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny jen Polsko dvěma vysokými školami (soukromou vysokou školou Kozminski University a veřejnou vysokou školou Warsaw School of Economics), Česká republika Vysokou školou ekonomickou v Praze a Maďarsko Corvinius University of Budapest.

Data pro hodnocení získávají Financial Times ze dvou hlavních zdrojů, a to od samotných vysokých škol a současně od jejich absolventů. Dotazník vyplňovaný vysokou školou zahrnuje charakteristiky hodnotící úroveň internacionalizace, jako např. mezinárodní rozměr výuky, rozsah výuky v cizích jazycích či podíl zahraničních studentů, dále je hodnocena kvalifikační úroveň vyučujících (podíl učitelů s titulem PhD) a výsledky v oblasti celoživotního vzdělávání, zejména nabídka programů MBA a kurzů pro podnikovou sféru. Kritériem je i zastoupení žen mezi vyučujícími, ve vědecké radě a mezi studenty.

Druhý dotazník je rozesílán elektronicky absolventům, kteří ukončili studium před třemi lety. Volba tříleté praxe vychází ze zkušenosti, že tito absolventi již měli možnost prokázat své odborné způsobilosti. Samotná kritéria jsou kombinací faktorů zahrnujících především pracovní pozici, kariérní růst v období tří let od ukončení studia a platové zařazení. Pro srovnatelnost jsou platy přepočítávány paritou kupní síly.

Do hodnocení jsou řazeny pouze vysoké školy, jež mají mezinárodní akreditace (EQUIS nebo AACSB) a/nebo členské školy mezinárodní aliance CEMS. VŠE je aktivním členem globální aliance CEMS, která sdružuje 28 vysokých škol, více než 70 korporátních partnerů a 4 neziskových organizací, od roku 1998.

Více informací: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings