Podpora studentských organizací na VŠE

11. prosince
2012

Na VŠE působí více než 40 zájmových studentských organizací (odborné kluby zaměřené na finance, informatiku, statistiku, diplomacii apod., spolky sportovní či spolky kulturní), jejichž počet se neustále zvyšuje. To je možné i díky podpoře VŠE, která spočívá zejména v poskytnutí potřebného zázemí pro realizaci aktivit organizací a v podpoře finanční.

Založení studentské organizace je na Vysoké škole ekonomické v Praze velmi jednoduché – stačí prostřednictvím studentské tajemnice rektora předložit záměr činnosti a seznam alespoň pěti členů, kteří jsou zároveň studenty VŠE. Podporovány jsou všechny odborné, sportovní a kulturní spolky, které tento svůj záměr předloží. Součástí podpory studentských organizací je bezplatné zapůjčení místností pro uspořádání pravidelných setkání, besed, přednášek i konferencí.

Finanční podpora je získávána z Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských zájmových aktivit. Částka, která je takto rozdělována, činí v současné době 400 000 Kč na rok. Finanční zdroje získávají projekty, které připravují studenti VŠE, jsou určeny studentům VŠE a jsou převážně zaměřeny na pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí.

V roce 2012 se ucházelo o podporu Grantu celkem 62 studentských projektů. Komise složená ze zástupců České spořitelny a vedení VŠE rozhodla o přidělení zdrojů z grantu na 48 akcí. Přehled podpořených aktivit je veřejně přístupný na webových stránkách studentské tajemnice VŠE.

Grant rektora VŠE a České spořitelny, a. s. na podporu studentských zájmových aktivit je vypsán i na rok 2013. Opět o grant mohou zažádat oficiální studentské organizace působící při VŠE. Projekty musí být určeny studentům VŠE a musí se konat v rámci kalendářního roku 2013 a nesmí jít o komerční akce. Poprvé je v roce 2013 výběr projektů dvoukolový. Uzávěrka podání žádostí do prvního kola výběrového řízení je 4. ledna 2013. O podporu je dále možné žádat průběžně i po 4. 1. 2013, avšak nejpozději do 30. září 2013, kdy bude uzavřeno druhé kolo výběrového řízení.

Seznam studentských aktivit: zde