Studenti FPH VŠE uspořádali charitativní sbírku na podporu studenta Jedličkova ústavu

14. prosince
2012

Studenti oboru International Management / CEMS Fakulty podnikohospodářské VŠE se rozhodli podpořit znevýhodněného studenta. V rámci jedné z akcí uspořádali členové studentské organizace CEMS Club Prague charitativní tombolu, jejíž výtěžek předali na začátku prosince mladému studentovi Jaroslavu K.

Jaroslav je autista, u kterého byl rozpoznán Aspergerův syndrom. I přesto vykazuje na obchodní škole při Jedličkově ústavu velmi dobré studijní výsledky a rád by ve studiu pokračoval. Jelikož je Jardova matka samoživitelka,  podporoval jeho studium z velké části dědeček. Ten bohužel v červnu zemřel a rodina se tak dostala do nelehké životní situace. Jardova matka se proto rozhodla požádat o podporu Jardova studia prostřednictvím radia Impuls a projektu „Pošli to dál“.

Právě díky tomuto projektu si Jardova příběhu všimli také studenti programu CEMS a rozhodli se uspořádat charitativní tombolu. “Járu jsme se rozhodli v jeho studiu finančně podpořit po tom, co jsme si přečetli o jeho nelehké životní cestě. Chtěli jsme mu jako studenti dát šanci dokončit obchodní školu, jejíž absolvování je pro jeho budoucnost velmi důležité.“, vysvětluje Jana Lébrová, členka CEMS Club Prague. Ta spolu s ostatními předala Jardovi šek s penězi přímo v Jedličkově ústavu, kde Jára přes týden pobývá. David Kolesa, prezident CEMS Club Prague dodává: „ Za toto setkání, na které byl Jarda přibližně dva týdny matkou připravován, jsme byli moc rádi a pro všechny z nás bylo velmi zajímavé a obohacující.  Kromě finančního obnosu ve výši 10 000 Kč jsme Járovi předali i tričko, ze kterého měl upřímnou radost.“

Studijní obor International Management je v rámci navazujícího magisterského studia nabízeného na Fakultě podnikohospodářské VŠE plně vyučovaný v angličtině. Obor umožňuje získat kvalitní manažersky zaměřené vzdělání výrazně propojující teorii s praxí. Jeho součástí je také možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu CEMS MIM. Více informací je k dispozici na: http://cemsmim.vse.cz.

Fotografie: Jan Verner (CEMS Club Prague), Jana Lébrová (CEMS Club Prague), Jaroslav K., Sylva Uličná (CEMS Club Prague), David Kolesa (CEMS Club Prague)