Honors Academia – program pro talentované studenty

17. prosince
2012

Na VŠE kromě akreditovaných studijních oborů úspěšně působí i program Honors Academia. Jedná se o dvouletý vzdělávací a tréninkový program určený talentovaným studentům všech fakult, kteří mají ukončené bakalářské studium a mají zájem o intenzivní rozvoj svého odborného a manažerského potenciálu ve spolupráci s předními firmami působícími v České republice.

Zakladatelem a garantem programu je prof. Ing. Ivan Nový, CSc., vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení a proděkan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Honors Academia poskytuje nadstandardní výuku prostřednictvím exkluzivních předmětů, které lze studovat jen v rámci tohoto programu a které byly pro tento program speciálně vytvořeny. Předměty jsou zařazeny do 5 tematických skupin – od povinných předmětům, které rozvíjí teoretické znalosti studentů, přes softskillové předměty až po kurzy, jejichž výuka probíhá v přímé kooperaci s firemní praxí. Pro ilustraci lze  zmínit například „Rozvoj manažerského potenciálu“, „Leadership skills“, „Prezentační a komunikační dovednosti“, „Etiketa“, „Nové drivery marketingu“, „Management mezinárodních firem“ atd. Mnohé předměty jsou vyučovány zahraničními hostujícími profesory a jsou bezprostředně propojeny s „best practice“ významných firem. Studenti se spíše než teorii věnují nácviku nových dovedností a v mnohých případech i zpracování projektů právě pro partnerské firmy.

V rámci programu Honors Academia dochází k přímé spolupráci mezi partnerskými firmami, studenty a absolventy programu. Tato spolupráce probíhá nejen v rámci výuky jednotlivých předmětů, ale součástí programu je i vypracování projektu pro partnerskou společnost, absolvování stáže, účast na tematických přednáškách či konferencích. Další součástí studia jsou exkurze do špičkových výrobních a logistických center u nás i v zahraničí a studenti se v nich účastní také workshopů pořádaných přímo partnerskými firmami.

Posláním programu je rozvíjet talent těch nejlepších studentů. Během své pětileté existence udělal program Honors Academia značný pokrok a z ambiciózního projektu se stal fungující a zavedený vzdělávací a tréninkový program. Absolventi programu se velmi dobře uplatňují na trhu práce a již dnes pracují na manažerských pozicích v mezinárodních společnostech či sami podnikají.

Přihlašování do programu probíhá vždy 2x ročně, před začátkem semestru. Uzávěrka pro podání přihlášky na další semestr je 21. prosince 2012. Výběrové řízení se bude konat 8. ledna 2013. Další informace nejen o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách: http://honors.vse.cz/.

Fotografie: Zleva Ing. Karlíček, vedoucí katedry marketingu, prof. Hindls, rektor VŠE, prof. Nový, ředitel programu a proděkan Fakulty podnikohospodářské, prof.Joan Winn, University of Denver, Dr. Honysová.