VŠE má dalšího nově jmenovaného docenta

V úterý 14. května předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekret novému docentovi, doc. Ing. Ondřeji Zamazalovi, Ph.D.

doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. – Docent na Katedře informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Ontology Tool Benchmarks and Their Construction“ na Vědecké radě Fakulty informatiky a statistiky 4. dubna 2019. Byl jmenován docentem pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 1. května 2019.