Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

5. ledna
2013

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Svědčí o tom např. každoroční umístění mezi nejlepšími ekonomickými fakultami v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami.

Zdeněk Tůma přednáší o aktuálních problémech bankovnictví v EU Uznání kvality a náročnosti obsahu studia se fakultě dostává i od významných profesních organizací. Díky akreditaci, kterou fakulta získala na vybrané předměty od ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, jsou tyto předměty uznány absolventům fakulty i v rámci kvalifikace ACCA představující základ mezinárodní kvalifikace účetních. Podobně jsou uznávány předměty v rámci auditorské zkoušky, která je podmínkou pro vykonávání auditorské činnosti.

Fakulta financí a účetnictví nabízí obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností oborů na fakultě je přímé propojení s praxí, což potvrzují sami absolventi, když vysoce hodnotí využitelnost získaných poznatků během studia ve svém zaměstnání po ukončení školy. Je to zajišťováno nejen tím, že akademičtí pracovníci fakulty mají těsné kontakty na hospodářskou praxi, ale i zapojením předních odborníků z partnerských firem do výuky odborných předmětů.

generální ředitel softwarové firmy AVG J. R. Smith s děkanem fakulty na přednášce o uvedení akcií firmy na newyorskou burzu cenných papírů Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor – dle průzkumu Rozvojového a poradenského centra VŠE více než 83 % absolventů fakulty pracuje v oblasti financí a účetnictví, tedy v oblasti přímo spojené se zaměřením fakulty. Počet absolventů fakulty, kteří marně hledají zaměstnání, patří dlouhodobě k nejnižším mezi vysokými školami u nás. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení: podle průzkumu, který provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, činí průměrný plat absolventů fakulty po 4-5 letech po absolvování 55 675 Kč a je druhý nejvyšší ze všech fakult vysokých škol v ČR.

Den otevřených dveří se koná v pátek 11. ledna 2013 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2013/2014

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví 5 bakalářských oborů, všechny obory jsou pouze v prezenční formě studia se standardní délkou tří let.

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Počet bodů potřebných pro přijetí v minulém akademickém roce

Finance

210

155

Účetnictví a finanční řízení podniku

210

143

Zdanění a daňová politika

110

135

Bankovnictví a pojišťovnictví

120

145

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

30

114

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 31. března 2013. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky, které se budou konat 5. a 6. června 2013, jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100.

viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík při vystoupení na mezinárodním workshopu European Financial Reporting Research Group Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny. Ve fakultním časopisu Cesta za poznáním potom i zajímavé informace o životě na fakultě.
 

Studenti mají možnost se v rámci výuky či speciálních přednášek setkávat a diskutovat s předními odborníky z praxe – obr. 1: Zdeněk Tůma přednáší o aktuálních problémech bankovnictví v EU, obr. 2: generální ředitel softwarové firmy AVG J. R. Smith s děkanem fakulty na přednášce o uvedení akcií firmy na newyorskou burzu cenných papírů.

Fakulta pořádá i významné odborné konference a workshopy – obr. 3 viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík při vystoupení na mezinárodním workshopu European Financial Reporting Research Group.