VŠE otevírá od září 2013 univerzitní mateřskou školu

16. dubna
2013

Vysoká škola ekonomická v Praze získala podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita na vybavení a počáteční provoz firemní školky. Univerzitní mateřská škola je určena pro děti zaměstnanců VŠE.

Vysoká škola ekonomická v Praze se snaží podporovat mladé učitele a vytvářet pro ně dobré pracovní zázemí. Univerzitní školka nabídne rodičům, kteří pracují na VŠE, možnost umístit děti do předškolního zařízení přímo na jejich pracovišti.

Školka je jednotřídní s kapacitou 18 dětí a je umístěna v přízemí Nové budovy VŠE. O děti se starají vždy dvě učitelky. Vzdělávací program s názvem Cesta kolem světa je zaměřen na individuální rozvoj dítěte s důrazem na klíčové kompetence, zdravý životní styl a přírodovědnou gramotnost.

Provozní doba školky bude od 7 do 17 hod. Docházka dítěte je celotýdenní. V případě volné kapacity UMŠ VŠE bude možné dohodnout pravidelnou docházku jen v některých dnech. Rodiče budou měsíčně platit příspěvek na náklady, které nelze financovat z podpory Evropského sociálního fondu (ESF).

K přijetí dítěte musí být splněny následující podmínky:

  • dítě musí být narozené před 30.6. 2011,
  • rodič musí být zaměstnancem VŠE,
  • rodič je na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo se po mateřské nebo rodičovské dovolené vrací zpět do práce (max. 2 roky od ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené) nebo jde o rodiče samoživitele s dětmi do 15 let věku dítěte,
  • rodič musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo být zaměstnán na VŠE na min. 0,5 úvazku.

Přihlášky do univerzitní mateřské školky jsou k dispozici v sekretariátu kvestora a přijímají se do 10. května 2013.

Více informací: http://skolka.vse.cz/