CEMS Day 2013

18. dubna
2013

Ve středu 24. dubna 2013, od 11:00 do 19:30, se v prostorách Rajské budovy VŠE uskuteční CEMS Day. Cílem je zvýšit povědomí o možnosti studia oboru International Management (CEMS) na VŠE a informovat o aktivitách jedné z mezinárodně nejuznávanějších sítí vysokých škol. CEMS je globální strategickou aliancí 28 škol, 71 mezinárodních firem a 4 neziskových organizací.

CEMS Day je tradiční akcí, na které účastníci získají více informací o společném navazujícím magisterském studijním oboru CEMS MIM (Master in International Management), který byl Financial Times v roce 2012 vyhodnocen jako 3. nejlepší na světě. Zájemci se mohou u infostánku setkat se současnými studenty oboru International Management/CEMS MIM a zjistit více nejen o podmínkách přijímacího řízení, ale také o průběhu studia a výhodách oboru z pohledu studentů. Součástí infostánku bude i fotokoutek, kde si mohou účastníci pořídit profesionální fotografie na CV.

Studenti budou mít také možnost vyzkoušet si Assessment Centre v angličtině nanečisto. Na závěr dne je připravena informační schůzka s akademickým ředitelem a proděkanem Fakulty podnikohospodářské doc. Ing. Jiřím Hnilicou, Ph.D. a koordinátorkou programu Ing. Gabrielou Böhmovou a panelová diskuse s absolventy. Po skončení oficiální části bude následovat neformální „CEMS Drink“.

Obor International Management na VŠE realizuje Fakulta podnikohospodářská. Absolventi tak mohou po úspěšném absolvování studia získat kromě titulu Ing. i mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM. Jednou z mnoha výhod studia je spolupráce s korporátními partnery, kteří zaručují kvalitní propojení teoretických poznatků s praxí a orientaci na mezinárodní prostředí.

Více informací o CEMS Day včetně registrace na fotografování a Assessment Centre nanečisto je k dispozici na http://cemsmim.vse.cz/24-4-2013-cems-day/.