Univerzita třetího věku nabízí vzdělání seniorům

29. ledna
2007

U3V za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí, senioři se mohou účastnit výuky společensko-vědních předmětů, informatických předmětů a zdravotně-tělovýchovného předmětu, mohou individuálně využívat počítačovou učebnu.

VŠE v Praze za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí. Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost. Vybavení a chod Univerzity třetího věku jsou financovány z rozvojových programů MŠMT, s přispěním VŠE a z poplatků studentů Univerzity třetího věku. Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním důchodu.

Podmínkou přijetí na Univerzitu třetího věku je maturita. Zápisy se konají dvakrát ročně. V zimním semestru 2006/07 bylo zapsáno 246 studentů (z toho 13 v invalidním důchodu). Studenti si zapisovali 1 – 4 předměty z nabídky 14 předmětů. Průměrný věk studentů byl 68 let, nejstaršímu studentovi bylo 83 let. Studenti jsou z Prahy a okolí, ale také ze vzdálenějších míst (Pardubice, Hradec Králové, Česká Lípa, Litoměřice).

V letním semestru je nabízeno 18 předmětů, z toho 5 společenskovědních, 12 informatických a 1 zdravotně-tělovýchovný. Informatické předměty se konají v počítačové učebně 307 ve staré budově, která je v provozu od ledna 2006. Učebna je vybavena 22 počítači, studenti zde mimo výuku mohou využívat počítače k přípravě na výuku a individuální práci včetně konzultací asistujících studentek navazujícího magisterského studia.

Univerzitu třetího věku založil a dlouhodobě vykonával funkci akademického ředitele prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc., jemuž asistovala paní Ingeborg Miháliková.

Od září 2006 organizačně zajišťují chod Univerzity třetího věku doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. a PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D. V zimním semestru 2006/07 byla rozšířena kapacita počítačové učebny 307 o 4 počítače, do učebny byl zřízen přístupový systém na identifikační karty. Vznikl také web Univerzity a systém základní studijní agendy Univerzity.

Autor: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
akademický ředitel Univerzity třetího věku
Kontakt a informace:
http://u3v.vse.cz
u3v@vse.cz
tel. 224 095 632