Workshop s ředitelkou odboru ekonomických analýz Světového ekonomického fóra

28. září
2013

Katedra mezinárodního obchodu FMV uspořádala v pátek 27. září 2013 seminář na téma „Global Competitiveness“. Hlavním řečníkem byla paní Margareta Drzeniek Hanouz, která je spoluautorkou zprávy „Global Competitiveness Report“.

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) je uznávanou mezinárodní diskuzní platformou. Nejznámější aktivitou WEF je Ekonomické fórum v Davosu, kterého se pravidelně účastní světově uznávaní ekonomové. WEF vydává od počátku 90. let každoroční hodnocení konkurenceschopnosti zemí a tato publikace patří k nejvíce citovaným žebříčkům konkurenceschopnosti. Na workshopu prezentovala paní ředitelka Drzeniek Hanouz nejen výsledky za rok 2013-2014, ale zejména metodologii, kterou WEF používá. Děkan FMV doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. nabídl při této příležitosti WEF možnost odborné spolupráce. Dalším řečníkem byl Ing. Martin Tlapa, náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR. ČR se v letošním žebříčku umístila až na 46. místě, za Estonskem (32) a Polskem (42). Hlavními důvody poklesu konkurenceschopnosti jsou problematické fungování institucí a nízká inovační schopnost.

Graf: Porovnání výsledků hodnocení ČR v letech 2012/2013 a 2013/2014