40. výročí založení mezinárodní organizace PIM

9. listopadu
2013

PIM (Partnership in International Management) byl jednou z prvních mezinárodních sítí manažerských vysokých škol. V roce 1973 jej založily 3 prestižní vysoké školy: HEC Paris, New York University – Stern School of Business a London Business School. Dnes má PIM 60 členů z 37 zemí celého světa. VŠE je aktivním členem od roku 1999.

Oslavy 40. výročí založení PIMu se uskutečnily v rámci každoroční výroční konference, která se letos konala od 6. do 8. listopadu v Pekingu.  Konferenci organizovaly společně Tsinghua University School of Economics and Management a Peking University Guanghua School of Management.

Na počátku 70. let byl PIM výjimečným projektem zejména proto, že se od počátku jednalo o reciproční semestrální výměny na úrovni magisterského studia (na amerických školách MBA), kde se zahraničním studentům odpouštělo často vysoké školné, a školy si vzájemně uznávaly předměty absolvované v zahraničí. Prudký nárůst členů začal s uvolněním politické situace v zemích střední a východní Evropy a s otevíráním nových trhů v Latinské Americe a asijských zemích. Do roku 1989 měl PIM pouze 12 členů, v 90. letech bylo přijato dalších 28 vysokých škol a je třeba zdůraznit zásluhy rektorky doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc., která prosadila přijetí VŠE jako první školy ze zemí bývalého socialistického bloku. V roce 2001 se členy PIMu staly Warsaw School of Economics a Corvinius University of Bupapest. „Východní“ rozšíření pravděpodobně skončilo přijetím St. Petersbourg University v roce 2008.

Přijetí do PIMu je velmi obtížné. Každoročně přichází několik desítek žádostí a např. letos byla přijata pouze jedna korejská vysoká škola KAIST Business School a 2 školy se staly kandidáty na přijetí v roce 2014 (Kellog School of Management, USA a Koç University, Turecko).  Cílem PIM je zachování exkluzivity, kvality a prestiže. Členské školy jsou povinny dodržovat pravidlo minimálně 20% podílu členských škol na celkovém počtu výměnných studentů na úrovni navazujícího magisterského studia. VŠE toto pravidlo splňuje bez problému, protože členské školy PIM tvoří základ jejího výměnného programu. Například v akademickém roce 2012/2013 bylo na tyto školy vysláno 160 výměnných studentů a další studovali v rámci navazujícího magisterského oboru International Management – CEMS MIM, protože většina členských škol CEMS se podílí i na aktivitách PIM. Další podmínkou členství je aktivní účast zástupců vedení školy na výročních konferencích. Tato účast je garancí dodržování závazků a díky osobním vazbám podporuje i vznik dalších projektů, např. společných studijních oborů typu joint degree, organizaci letních škol nebo rozšíření výměn i pro bakalářské studium.

Členská základna je velmi stabilní. Jednou z mála škol, které z PIMu vystoupily, byla zakladatelská škola LBS v roce 1998. Asian Institute of Management musí letos PIM opustit proto, že nedodržoval podmínku povinné účasti vedení školy na aktivitách této mezinárodní organizace.  Počet členských škol tak zůstal i po letošním rozšíření stejný a všech 60 škol se sejde zase příští rok na výroční konferenci v Tel Avivu.

Více informací: http://www.pimnetwork.org/