Úspěšná spolupráce VŠE a Škoda Auto, a.s.

21. listopadu
2013

Ve středu 20. listopadu 2013 podepsali v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi smlouvu o partnerské spolupráci na další tři roky rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a předseda představenstva Škoda Auto prof. Winfried Vahland, dr.h.c.

Spolupráce obou subjektů má řadu forem a k jejímu významnému rozvoji došlo po nástupu W. Vahlanda do funkce předsedy představenstva Škoda Auto, a.s. v roce 2011. Hlavním společným projektem je spolupráce v rámci mezinárodní aliance CEMS, kde je Škoda Auto jedním ze dvou korporátních partnerů, kteří zastupují Českou republiku. Při podpisu smlouvy zdůraznil rektor VŠE prof. Hindls mimořádný přínos členství v CEMS pro Vysokou školu ekonomickou v Praze. Díky této strategické alianci získala VŠE možnost spolupracovat s nejlepšími manažersky zaměřenými vysokými školami z 28 zemí a vybudovala si velmi dobré jméno v zahraničí. Výsledkem je například umístění v žebříčku Financial Times, kde je podmínkou pro zařazení buď mezinárodní akreditace EQUIS, AACSB nebo členství v CEMS.

Pro Škodu Auto je hlavním přínosem možnost posilovat značku Škoda Auto jako atraktivního zaměstnavatele budoucích absolventů VŠE. Podle W. Vahlanda má Škoda Auto zejména zájem o jazykově vybavené absolventy, kteří se nebojí mezinárodní kariéry a chtěli by pracovat v zahraničí, kam Škoda Auto stále více zaměřuje své aktivity. I proto si jako hlavní projekty, které bude i nadále podporovat, vybrala CEMS a program pro talentované studenty Honors Academia.

Fotografie: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a prof. Winfried Vahlad, doctor honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze při podpisu smlouvy. V pozadí prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s.