Ve druhých rektorských volbách nezvítězil žádný kandidát

25. listopadu
2013

Dne 25. 11. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze druhé tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

O post rektora se ucházeli dva kandidáti: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví a doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., proděkan pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské a akademický ředitel programu CEMS.

Ve volbách hlasovalo v prvním a druhém kole 30 senátorů, ve třetím kole 31 senátorů. Doc. Hnilica získal v 1. kole 13 hlasů, doc. Dvořák 9 hlasů a 8 hlasů bylo neplatných. Ve druhém kole získal doc. Hnilica 14 hlasů, doc. Dvořák 10 hlasů a 6 hlasů bylo neplatných. Ve třetím kole získal doc. Hnilica 16 hlasů, doc. Dvořák 9 hlasů a 6 hlasů bylo neplatných.

Akademický senát VŠE vyhlásí nové volby 2. prosince 2013.