Mezinárodní konference „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“

26. listopadu
2013

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2013 proběhl na Vysoké škole ekonomické již patnáctý ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů životního prostředí.

Letošní ročník se těšil z účasti více než dvaceti doktorandů ze zemí celého světa, a to včetně Brazílie, Tunisu, Indie či dalších zemí. Účastníky přivítal děkan fakulty mezinárodních vztahů, docent Štěpán Müller, úvodní lekci přednesl ukrajinský profesor ekonomie Leonid Melnyk.

Mladí doktorandi v průběhu konference prezentovali poznatky získané díky vlastní výzkumné aktivitě v oblasti ekonomiky životního prostředí, mezinárodních vztahů a ekologické politiky. V průběhu obou dní pak u kulatého stolu proběhla řada diskuzí nad současnou situací, přednášející i hosté si vyměnili řadu zkušeností a názorů. Konferenci opět podpořila Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Více informací o konferenci je k dispozici na http://isb.vse.cz/young-scholars-international-conference-2013/.

Fotografie č.1: Děkan Fakulty mezinárodních vztahů přivítal účastníky konference

Fotografie č.2: Ukrajinský profesor Leonid Melnyk přednesl key-note lekci

Fotografie č.3: V průběhu celé konference probíhaly diskuze nad současnými environmentálními problémy

Fotografie č.4: Doktorandi z celého světa měli možnost vyměnit si zkušenosti a názory z oblasti životního prostředí