CEMS slaví 25. výročí založení

27. listopadu
2013

CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a mezinárodních firem, oslaví 25. výročí svého založení na výroční konferenci, která se koná od 28. do 30. listopadu 2013 ve španělské Barceloně. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 15. výročí svého členství.

Mezinárodní společenství CEMS, původně Community of European Management Schools and International Companies,  bylo založeno v roce 1988 čtyřmi západoevropskými univerzitami, jež začaly realizovat zřejmě historicky první společný magisterský program (joint degree) Master in International Management. Hlavní odlišností od ostatních programů byla od počátku úzká spolupráce s firemními partnery. Dlouhodobými firemními partnery VŠE jsou Škoda Auto a Plzeňský Prazdroj.

Ve druhé polovině 90. let se strategická aliance rozšířila i o tři vysoké školy ze střední Evropy: VŠE v Praze, Corvinius University of Budapest z Maďarska a Warsaw School of Economics z Polska. Reakcí na globalizaci pak bylo rozšíření CEMSu o další zejména mimoevropské země, např. Austrálii, Brazílii, Čínu, Indii, Japonsko, Kanadu, Rusko, Singapur a Turecko. Rozšíření bylo potvrzeno na výročním zasedání v roce 2008 v Paříži. Z evropského projektu se stal projekt celosvětový, do kterého je dnes zapojeno 28 vysokých škol a více než 70 velkých mezinárodních společností (v Barceloně bude přijata Universidad Adolfo Ibáñez z Chile). Kvůli rozšíření o nové členy došlo také ke změně názvu společenství: CEMS – The Global Alliance in Management Education.  

Na výročním konferenci v Barceloně proběhne zasedání Výkonného výboru, kde VŠE zastupuje prorektorka prof. Machková, akademických ředitelů (doc.Hnilica), manažerů projektu (Ing. Böhmová) a koordinátorů pro PR (Ing. Fischerová). Hostem bude i bývalá rektorka VŠE prof. Durčáková, která se zasloužila nejen o vstup VŠE do CEMSu, ale také o jeho rozvoj v rámci celé aliance. 

Na výročním zasedání jsou schvalována všechna důležitá rozhodnutí, rozpočet a jsou zde vyhlašováni nejlepší učitelé navazujícího magisterského programu CEMS MIM a nejúspěšnější projekty. Vrcholem oslav bude sobotní slavnostní promoce, které se zúčastní celkem 694 studentů ze všech členských škol, z toho 30 studentů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kromě společného navazujícího magisterského studijního programu CEMS MIM, který byl v roce 2013 vyhodnocen časopisem Financial Times jako 7. nejlepší program v oblasti manažerského vzdělávání na světě, spolupracují členské školy i na mnoha dalších projektech. Jedná se o tradiční studentské semestrální výměnné pobyty, zapojení pedagogů do odborných pracovních skupin (Interfaculty Groups), hostování učitelů na partnerských školách, realizaci společných publikací a vědecko-výzkumnou spolupráci, spolupráci v oblasti doktorského studia i podporu humanitárních projektů.

Přihlášky do navazujícího magisterského studijního programu International Management pro akademický rok 2014/2015, který na VŠE realizuje Fakulta podnikohospodářská,  je možno podávat do 28.2.2014. Více informací na: http://cemsmim.vse.cz/