Návrhy vědeckého týmu Výzkum insolvence projednány Výborem Senátu Parlamentu České republiky

31. ledna
2014

Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vyslechl informaci prof. Evy Kislingerové o výsledcích práce vědeckého týmu Výzkum insolvence, jehož klíčovými členy je několik akademických pracovníků katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Členové senátního výboru převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny vědeckého týmu.

Prostřednictvím profesorky Kislingerové bylo v Senátu předáno 81 výtisků návrhu novely včetně důvodové zprávy a také publikace vědeckého týmu Insolvenční praxe v České republice v období 2008 až 2013. To znamená, že každý člen horní komory Parlamentu České republiky má k dispozici velmi reprezentativní přehled o výsledcích práce týmu. Podobně proběhne i předání příslušných výtisků a návrhů novely zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Projekt Technologické agentury ČR s názvem „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin“ má základ na katedře podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Řešení projektů se účastní mimo jiné prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Výsledky výzkumu jsou průběžně uveřejňovány na stránkách http://www.vyzkuminsolvence.cz.