Účast VŠE na The Global Business Schools E-Fair

6. února
2014

5. a 6. 2 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze spolupořádala vůbec první online veletrh vysokých obchodních škol The Global Business Schools E-Fair, organizovaný pod záštitou CEMS Alliance.

Cílem veletrhu bylo zviditelnit nejen nosný společný program International Management CEMS MIM, který realizuje Fakulta podnikohospodářská (uzávěrka přihlášek je 28. února 2014), ale i ostatní navazující magisterské studijní obory vyučované v anglickém jazyce. Řada studentů dnes využívá výhodu ukončeného 3letého bakalářského studijního cyklu a navazující magisterské studium absolvuje v jiné zemi. To vedlo členské školy CEMS k tomu, aby studentům celého světa společně ukázaly svoje možnosti studia. Do veletrhu se zapojilo 18 škol z celkem 28 členů CEMS Alliance (viz seznam níže) a studenti tak mohli vybírat a porovnávat více než 80 potenciálních programů z nejprestižnějších světových škol v Evropě, Asii, Austrálii a Severní Americe.

Tato akce je první svého druhu, které se VŠE účastnila. Ve své podstatě se jedná o klasický veletrh s vystavovateli a návštěvníky, který se však celý odehrává po dobu 24 hodin online. Současně se tak v jednu chvíli a na jednom místě mohou potkat zájemci o studium, současní studenti, absolventi, administrátoři a ředitelé jednotlivých programů z celého světa. Vzniká tak unikátní prostředí, kde je velmi jednoduché získat představu a informace o přijímacích řízeních, studentském životě a mimoškolních aktivitách na jednotlivých školách ze stran studentů a zjistit zájem o jednotlivé programy ze strany vystavovatelů. I pro tyto všechny nesporné výhody se letošního pilotního ročníku zúčastnilo přes 600 účastníků, kteří tak přispěli k úspěchu akce.

VŠE na veletrhu prezentovala ucelenou nabídku 6 magisterských programů vyučovaných v anglickém jazyce, a to: International Business – Central European Business Realities, CEMS MIM Programme, Economics of Globalisation and European Integration, Economic and Regional Studies of Latin America, Finance and Accounting for Common Europe and International and Diplomatic Studies. Více informací o těchto programech se můžete dozvědět na jejich internetových stránkách nebo prostřednictvím brožury, která jednotlivé programy porovnává a poskytuje základní informace o přijímacích kritériích, studijních povinnostech a možnostech studia v zahraničí. Brožura je k náhledu zde.

Seznam škol participujících na online veletrhu:

Obrázek 1: Prostředí online veletrhu, kde je zachycena veletržní hala se stánky vystavujících škol, networkingová místnost a informační centrum

Obrázek 2: Veletržní hala a jednotlivé stánky vystavujících škol

Obrázek 3: Stánek VŠE na The Global Business School Efair