Magisterský obor CEMS Master in International Management

11. února
2014

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí prezenční, navazující dvouletý magisterský obor Master in International Management. Veškerá výuka probíhá v angličtině. Termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2014/2015 je 28. února 2014.

Obor nabízí jedinečnou příležitost pro talentované a ambiciózní absolventy bakalářských oborů, kteří chtějí rozvíjet a využívat své dovednosti a intelektuální schopnosti. Specifický mix vynikající spolupráce korporátních partnerů oboru a vysoce kvalitního vzdělání s náročnými studijními požadavky umožňují absolventům intenzivní kontakt s firemní sférou. Studenti obdrží mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM (Master in International Management) spolu s českým magisterským titulem „Ing.“. Absolventi oboru jsou kreativní osobnosti s globálními manažerskými zkušenostmi, etickou a sociální zodpovědností i profesní integritou.

Přijímací řízení do oboru má tři kola. Do 28. února 2014 uchazeči vyplní online přihlášku v Integrovaném studijním informačním systému (ISIS), zaplatí poplatek za přijímací řízení a doručí papírovou přihlášku. Ta obsahuje životopis, průvodní dopis, potvrzení o absolvování relevantních předmětů během bakalářského studia a jazykové certifikáty. Znalost angličtiny lze prokázat jen prostřednictvím jednoho z vyžadovaných certifikátů. Znalost druhého jazyka (nesmí se jednat o rodný jazyk) lze prokázat různými způsoby. Dokumenty jsou poté hodnoceny výběrovou komisí. Ta může zohlednit i výsledky studia, znalost angličtiny, motivaci ke studiu a pracovní zkušenosti i jiné mimoškolní aktivity. Pouze 80 uchazečů postoupí do druhého kola založeného na hodnocení v rámci assessment centra (AC), které má formu individuální a týmové práce. V AC je nutná osobní účast uchazeče. Hlavním cílem centra je zhodnotit manažerské předpoklady uchazečů. Zejména se zaměřuje na individuální motivaci, ochotu podstupovat riziko, toleranci stresových situací, zodpovědnost a flexibilitu, sebedůvěru, komunikační dovednosti a asertivitu. Studenti obdrží individuální zpětnou vazbu k průběhu druhého kola. AC se koná v posledním březnovém týdnu. Ve třetím kole musí uchazeči doložit úspěšné ukončení bakalářského studia, a to do 7. července 2014. Studium začíná v zimním semestru roku 2014.

Co se týče postavení oboru, výsledky průzkumu uplatnění absolventů z roku 2012 potvrzují, že CEMS MIM je globálně konkurenceschopný studijní obor a po jeho absolventech je ze strany mezinárodního firemního sektoru vysoká poptávka. Například 95 % absolventů je zaměstnáno během tří měsíců od ukončení studia. V sektorech průmyslu a služeb je většina absolventů zaměstnanci nebo manažery v oblastech consultingu (30 %), spotřebního zboží (15 %), financí (14 %), energetiky (6 %) a reklamy / PR / médií (4 %). Třicet osm procent absolventů je zaměstnáno korporátními partnery CEMS MIM.

Historie, tradice a vývoj oboru prokazují, že CEMS Master in International Management je nejlepší volbou pro studenty, kteří se chtějí stát manažery – profesionály, které poptávají globální, nadnárodní firmy.

Více informací o oboru Master in International Management a programu CEMS, přijímacím řízení, jeho podmínkách a termínech pro akademický rok 2014/2015 lze najít na: http://cemsmim.vse.cz/