Nový děkan Fakulty financí a účetnictví

17. února
2014

Děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze byl 17. února 2014 zvolen doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Funkce se ujme 1. dubna 2014. Funkční období děkana je čtyřleté. 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. získal v roce 2003 doktorský titul na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Habilitoval v roce 2006. Je autorem nebo spoluautorem 7 knižních publikací a 85 článků z oblasti informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu.

V minulosti působil jako člen poradní skupiny rektora VŠE pro finance a rozpočet. Od roku 2006 je vedoucím Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ a od roku 2007 členem vědecké rady FFÚ.  V současné době je také prvním viceprezidentem Komory auditorů v ČR.

Jeho klíčovým programovým heslem je „Budoucnost tvoříme našimi rozhodnutími v přítomnosti“.

Životopis a programové cíle nového děkana FFÚ.