Fakulta podnikohospdodářská prezentovala výsledky česko-německé spolupráce

17. února
2014

Dne 13. února 2014 se konala v Drážďanech mezinárodní odborná konference, věnovaná podnikatelským aktivitám německých podnikatelských subjektů v Česká republice. Organizátorem byla IHK (Německá průmyslová a obchodní komora) za spolupráce s Česko-německou průmyslovou a obchodní komorou v Praze a zastoupením  Saska v České republice.

Hlavní referát pro téměř sto účastníků z velkých firem i malých podnikatelů přednesl prof. Ing. Ivan Nový, CSc, proděkan FPH VŠE v Praze. V referátu “Interkulturelle Kommunikation im deutsch-tschechischen Geschaeftsleben” zdůraznil zejména cesty k překonávání potenciálních bariér při podnikání v Česku s akcentem na interkulturní tématiku podnikání.