Volba děkana Národohospodářské fakulty

11. března
2014

Děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze byl 11. března 2014 zvolen doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Akademický senát NF má 9 členů. V tajné volbě získal doc. Ševčík 7 kladných hlasů, 2 hlasy byly záporné. Jedná se o druhé čtyřleté funkční období.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je absolventem VŠE, Fakulty národohospodářské. Na Vysoké škole ekonomické v Praze pedagogicky působí od roku 1983. V letech 1990 – 1991 zastával funkci prorektora pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu. Kandidátskou práci obhájil v roce 1992. Od roku 1990 do roku 1996 byl členem představenstva Rady vysokých škol. V období 1997 – 2000 byl předsedou legislativní komise akademického senátu Národohospodářské fakulty a od roku 2003 do roku 2010 byl předsedou akademického senátu Národohospodářské fakulty. V roce 2010 se habilitoval a získal titul docent v oboru Hospodářská politika.

V červenci 2010 byl doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. jmenován děkanem Národohospodářské fakulty na čtyřleté funkční období. Od roku 2008 je vedoucím katedry hospodářské a sociální politiky. Je členem vědecké rady VŠE a předsedou vědecké rady Národohospodářské fakulty.