Den otevřených dveří cizojazyčných programů na VŠE

15. března
2014

VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích na všech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Informační schůzky se konají ve středu 26. března 2014 odpoledne v Rajské budově VŠE.

Bakalářské studijní obory nabízí Fakulta mezinárodních vztahů (angličtina), Fakulta podnikohospodářská (angličtina a ruština) a Národohospodářská fakulta (angličtina). Školné je u všech bakalářských oborů stanoveno na 3 600 eur/akademický rok.

Navazující magisterské studijní obory jsou nabízeny v angličtině a studium je možné realizovat na čtyřech fakultách: Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a na Národohospodářské fakultě. Celoškolní studijní obor International Business – Central European Business Realities získal prestižní akreditaci EPAS od European Foundation for Management Developement. Na jeho výuce participují učitelé všech fakult. Navazující magisterské studijní obory probíhají ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Školné se proto liší podle charakteru programu a pohybuje se v rozmezí 1 800 – 3 600 eur/akademický rok.

Informační schůzka bakalářských a magisterských oborů se koná ve středu 26. března 2014 od 18:00 v místnosti RB 435.

Doktorské studijní programy v angličtině nabízejí všechny fakulty. Školné je 5 000 eur/akademický rok.

Studium MBA probíhá cizích jazycích pouze částečně. Fakulta podnikohospodářská nabízí program akreditovaný FIBAA s výukou některých bloků v angličtině. Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nabízí program akreditovaný francouzským ministerstvem školství zakončený francouzským státním diplomem Master. Ve francouzštině probíhá polovina výuky. Jeho prezentace proběhne již od 17:00.

Informační schůzka programu MBA – MAE (IFTG) se koná ve středu 26. března 2014 od 17:00 v místnosti RB 546.