Centrum evropských studií VŠE pořádalo 6. ročník Evropského dne

3. dubna
2014

Ve středu 26. 3. uspořádalo Centrum evropských studií (CES) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung již šestý ročník Evropského dne na VŠE. Akce se konala v prostorách Akademického klubu VŠE. Hlavním tématem letošního ročníku byl nový finanční rámec pro období 2014 až 2020 z pohledu České republiky.

Na začátku dne přivítali publikum zástupci organizátorů konference, ředitel Centra evropských studií Jarolím Antal a Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung pro Českou republiku a Slovensko.

Petr Mooz, ředitel odboru pro informace a komunikaci Evropské komise hovořil o novém finančním rámci EU. Po zahájení se ujal slova Petr Mooz, ředitel odboru pro informace a komunikaci Evropské komise, který hovořil o novém finančním rámci EU. Na jeho prezentaci navázali v panelové diskuzi Miroslav Daněk z odboru přípravy programové období 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Petr Zahradník, ekonom bruselské kanceláře ČEZ a.s., kteří se ve svých příspěvcích zaměřili na priority ČR a jejich prosazování při vyjednávání partnerské smlouvy. V následné diskusi moderované Přemyslem Čechem z ČT se hovořilo o tvorbě rozpočtu EU, čerpání z eurofondů, novém operačním programu ČR či o příčinách snížení alokace prostředků vzhledem k předešlému období.

V panelu Věda a výzkum a jejich financování z evropských fondů vystoupili Arnošt Marks, náměstek místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a vývoj, a Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR. Odpolední program zahájil panel Věda a výzkum a jejich financování z evropských fondů. Na toto téma přednesli příspěvky Arnošt Marks, náměstek místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a vývoj, a Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR. Hosté se během svých prezentací a následné diskuse věnovali tématům financování a budování výzkumných center, postavení vysokých škol v Evropě a nedostatečné spolupráci soukromého sektoru a státu. Panel moderoval Jakub Železný z ČT.

1. náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR hovořil o efektivitě využívání eurofondů v ČR. Na závěr celého dne hovořili o efektivitě využívání eurofondů v ČR tři náměstci: Daniel Braun, 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR, Tomáš Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, a Lukáše Wagenknecht, 1. náměstek ministra financí ČR. Vystupující se zaměřili na analýzu příčin a důsledků čerpání evropských peněz a diskutovali o možných postupech a řešení. Závěrečným panelem provázel pan Marek Jetmar ze Svazu měst a obcí ČR.

Evropský den se dlouhodobě těší přízni současných i bývalých studentů VŠE, učitelů a odborné veřejnosti a letošní ročník nebyl výjimkou. Konferenci navštívilo bezmála 70 osob a organizátoři se setkali pouze s kladnými ohlasy.