Inaugurace děkana Fakulta financí a účetnictví

9. dubna
2014

Ve středu 9. dubna 2014 se konalo 53. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické (FFÚ VŠE), na kterém proběhla slavnostní inaugurace nového děkana doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Do úřadu jej uvedla rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc.  „Jsem ráda, že v čele Fakulty financí a účetnictví stane člověk s velkou praktickou zkušeností,“ uvedla rektorka po předání jmenovacího dekretu.

Nový děkan povede fakultu v období od 1. dubna 2014 do 31. března 2018. „Ve funkci děkana budu muset čelit poklesu přihlášených studentů a také snížení rozpočtu fakulty. Bude na mě, abych tuto situaci stabilizoval,“ prohlásil děkan Mejzlík o svých prvořadých cílech. „Mým dlouhodobým cílem je ještě více otevřít fakultu spolupráci s praxí. Rád bych, aby s námi firmy spolupracovaly na výzkumu, do kterého by se mohli zapojit vyučující i studenti. Dále bych chtěl rozšířit nabídku předmětů vyučovaných v angličtině, přitáhnout na fakultu více zahraničních studentů a posílit naší publikační činnost,“ doplnil nový děkan.

Na zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví také představil nové proděkany. Proděkanku pro zahraniční vztahy a statutární zástupkyni děkana doc. Ing. Marcelu Žárovou, CSc., proděkanku pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Danu Dvořákovou, Ph.D. a proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Leoše Vítka, Ph.D.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. získal v roce 2003 doktorský titul na Fakultě financí a účetnictví v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Habilitoval v roce 2006. Je autorem nebo spoluautorem 7 knižních publikací a 85 článků z oblasti informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. V minulosti působil jako člen poradní skupiny rektora VŠE pro finance a rozpočet. Od roku 2006 je vedoucím Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ a od roku 2007 členem vědecké rady FFÚ. V současné době je také prvním viceprezidentem Komory auditorů v ČR.