Soubor Gaudeamus VŠE rozezpíval klienty i zaměstnance Ústřední vojenské nemocnice

29. dubna
2014

Ve středu 14. dubna 2014 uspořádal umělecký soubor Gaudeamus Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) hudebně pěvecké vystoupení pro klienty Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Hudebníci z řad studentů a absolventů VŠE navštívili Oddělení sociální péče, kde dlouhodobě pobývají a žijí váleční veteráni. „Ráda bych poděkovala členům souboru Gaudeaumus VŠE, Praha a jmenovitě paní Květě Matouškové, vedoucí sboru,“ uvedla po skončení vystoupení koordinátorka dobrovolnického programu Ústřední vojenské nemocnice Mgr. Radka Gutová.

Hudební a pěvecký výkon členů souboru Gaudeamus VŠE byl nabitý optimismem a energií. V průběhu vystoupení proto hudebníci dokázali rozezpívat nejen klienty, ale i personál Oddělení sociální péče. Koordinátorka dobrovolnického programu Ústřední vojenské nemocnice pak dopisem za vystoupení Gaudeamu poděkovala rektorce VŠE prof. Ing. Haně Machkové, CSc. „Zvyky a tradice jsou pro mnohé tím, k čemu se rádi vrací. Zpěv lidových písní, oblíbený právě u klientů vyššího věku, k tomu jistě patří. Ztvárnění lidového umění v podání souboru Gaudeamus, jehož zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze, bylo opravdovým zážitkem oceněným silným potleskem a úsměvy. Vážíme si Vaší podpory a budeme velice potěšeni, podaří-li se nám v tomto směru navázat dlouhodobější spolupráci,“ uvedla v dopise Mgr. Radka Gutová.