Zahraniční studenti na VŠE

10. října
2007

Zájem zahraničních studentů o studium na VŠE v Praze každoročně stoupá. V zimní semestru 2007/2008 studují na škole studenti ze 49 zemí.

Internacionalizace je dlouhodobou prioritou školy a cizinci mají o studium na VŠE v Praze velký zájem. Studovat mohou buď v českém jazyce anebo v cizojazyčných studijních programech.

V roce 2006 studovalo ve studijních programech v českém jazyce na šesti fakultách celkem 2 546 cizinců, z toho 1 750 v bakalářském studiu, 720 v magisterském studiu a 76 ve studiu doktorském. Podíl zahraničních studentů na celkovém počtu studentů představuje více než 14 % a nejčastěji jsou zastoupeni občané Slovenské republiky, Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. Nejvíce cizinců studuje na Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě financí a účetnictví.

Cizinci, kteří studují v cizích jazycích, přijíždějí na VŠE buď v rámci semestrálních výměnných pobytů, společných studijních programů typu Joint degree anebo studují v placených studijních programech. Přijímání zahraničních studentů je nezbytnou podmínkou pro vysílání stále většího počtu studentů VŠE. Tzv. Exchange programme je založen na principu reciprocity a bez navýšení počtu kvalitních odborných kurzů v cizích jazycích na fakultách by nebylo možné dvoustranné smlouvy realizovat. Zahraniční studenti mají, stejně jako čeští studenti, povinnost absolvovat výuku v rozsahu 30 ECTS, která jim je po návratu uznána jako řádné splnění studijních povinností. V zimním semestru přijala škola celkem 155 výměnných studentů. Do této skupiny je zahrnuto i 13 studentů  programu CEMS, kteří studují tzv. Joint degree (společný program) Master in International Management.
Přibližně stejný počet zahraničních studentů studuje v placených programech se zaměřením na specifika podnikání v zemích střední Evropy. CESP (Central and East European Studies Program) je jedno či dvousemestrální placený program, do kterého se zapsalo v zimním semestru více než 100 studentů zejména z USA, Kanady a Itálie. V navazujícím magisterském studijním programu International Business – Central European Business Realities studuje v prvním ročníku 21 studentů a ve druhém ročníku 14 studentů. Tento program je z hlediska národnostního složení skutečně multikulturní a studují v něm např. studenti z Filipín, Taiwanu, USA, Finska, Řecka, Ghany, Turecka či Palestiny. Program je koncipován jako tzv. double degree (vybraní studenti mohou získat diplom VŠE i diplom partnerské univerzity). V rámci double degree dnes studuje na VŠE první skupina 3 francouzských studentů.

zahr_studenti3.jpg