Doktorské studium na VŠE

4. května
2014

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech svých šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Uchazeči mohou podávat přihlášky formou elektronické přihlášky ke studiu na VŠE do 15. května 2014.

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Finance

15 míst

15 míst

– Účetnictví a finanční řízení podniku

12 míst

5 míst

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Mezinárodní obchod

11 míst

6 míst

– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

3 místa

3 místa

– Mezinárodní politické vztahy

5 míst

3 místa

– Evropská studia

2 místa

1 místo

Studijní program: Politologie ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Politologie

3 míst

3 míst

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Podniková ekonomika a  management

14 míst

31 míst

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Ekonomie

2 místa

2 místa

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Aplikovaná informatika

20 míst

6 míst

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Ekonometrie a operační výzkum

6 míst

6 míst

– Statistika

12 míst

8 míst

Národohospodářská fakulta

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:

– Ekonomická teorie

– Hospodářská politika

celkem 24 míst bez rozdělení počtu na obory a formy studia

– Hospodářské a politické dějiny 20. století

– Regionalistika – veřejná správa*

* Akreditační komise MŠMT stanovila režim dočasného omezení oboru Regionalistika – veřejná správa doktorského studijního programu Ekonomie a hospodářská správa na Národohospodářské fakultě VŠE. Z tohoto opatření vyplývá, že v červnu a v září 2014 se pro tento obor přijímací zkoušky neuskuteční.

Fakulta managementu

(studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 

prezenční forma

kombinovaná forma

– Management:

10 míst

5 míst

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2014. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 12. září 2014. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci náhradní termín nevypisuje.

Informace o přijímací zkoušce: zde.

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Svobodová – mail: svobodov@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317 v budově „Menza Italská“, oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.