Inaugurace rektorky VŠE

6. května
2014

Dne 29. 5. 2014 bude slavnostně uvedena do úřadu prof. Ing. Hana Machková, CSc., nová rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Slavnostní inaugurace rektorky proběhne od 15 hodin ve Vencovského aule za účasti široké akademické obce VŠE, zástupců partnerských firem, reprezentace tuzemských i zahraničních univerzit a dalších významných hostů.

Spolu s rektorkou budou do úřadu slavnostně uvedeni i její nebližší spolupracovníci, prorektoři:

  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., statutární zástupce rektorky, prorektor pro strategii
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
  • doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy
  • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum

Prof. Ing. Hana Machková, CSc. byla na Pražském hradě slavnostně jmenována rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze prezidentem republiky Ing. Milošem Zemanem dne 25. 3. 2014. Jmenování nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2014, a to s platností do 31. března 2018.

Jmenování

Prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. zvolil Akademický senát VŠE většinou 23 hlasů dne 24. února 2014.

Volba

Životopis

Programové cíle

Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a prezident republiky Ing. Miloš Zeman Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.