Tým z Fakulty podnikohospodářské uveřejnil průzkum o podnikání v Česku

12. května
2014

V pondělí 12. května se v Rektorském salonku Vysoké školy ekonomické (VŠE) uskutečnila tisková konference, na které tým z Fakulty podnikohospodářské v čele s doc. Ing. Mgr. Martinem Lukešem, Ph.D. představil hlavní zjištění rozsáhlého mezinárodního průzkumu Global Entrepreneurship Monitor 2013.

Na tomto výzkumu podnikatelského prostředí v Česku spolupracoval s Ing. Martinou Jakl, Ph.D. a Ing. Janem Zouharem, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Z průzkumu, který Ministerstvu průmyslu a obchodu pomáhá určovat priority v programech na podporu podnikání, mimo jiné vyplynulo, že podnikatelů významně přibývá mezi studenty. Na tiskové konferenci studenty – podnikatele reprezentoval Filip Mikschik z Fakulty informatiky a statistiky VŠE, který během studií na VŠE rozjel vlastní firmu StartupJobs.cz. „Naše generace svou budoucnost nevidí jen v řadách zaměstnanců nadnárodních firem, ale mladí lidé daleko častěji pomýšlí na zakládání vlastního podnikání. Jde o zábavnější a kreativnější práci, ve které mohou uplatnit své nápady a vidí ve své práci smysl,“ uvedl na tiskové konferenci Mikschik.

O tom, že podnikatelská aktivita studentů roste, svědčí i čísla. Zatímco v roce 2006 dosahovala míry 4,2%, v roce 2011 už 6,6% a nyní v roce 2011 vzrostla na 8,1%. „Jedná se o pozitivní zprávu, neboť podnikání mladých jednak pomáhá řešit celoevropský problém nezaměstnanosti mladých, jednak také studenty zakládané start-upy mají často vyšší ambice, protože vycházejí jak ze znalosti aktuálních technologií, tak jazykové vybavenosti,“ uvedl k tomuto trendu hlavní autor studie doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Více v tiskové zprávě zde.