AIESEC nabízí zahraniční praxe

9. října
2007

AIESEC celosvětově nabízí čtyři druhy odborných zahraničních praxí ve více než 100 zemích světa. Ročně tak vyjíždí za novými zkušenostmi kolem 3 500 studentů.

Jaké odborné praxe vám tedy můžeme nabídnout?

Management traineeship (MT) – program nabízí možnost absolvovat stáž a poznat kulturu i obchodní zvyklosti v komerčních firmách, neziskových organizacích či univerzitách.

V rámci tohoto programu zprostředkováváme stáže zaměřené především na marketing, finance, účetnictví, management, podnikovou ekonomiku, ekonomii. V současné době se rozvíjí poptávka po logistice a CSR (Corporate Social Responsibility). Mezi země, do kterých studenti vyjíždějí nejčastěji patří například Indie, Německo, Turecko, Polsko, Nizozemí, Belgie, Čína, Kanada či Mexiko.

Technical traineeship (TT) – praxe se orientují na informatiku a příbuzné obory, tj. design a tvorbu www stránek, vytváření a obsluhu sítí, správu databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorbu softwaru a programování (především Java, XML a HTML) apod. TOP státy, které nabízejí nejvíce TT praxí jsou Německo, Indie, Nizozemí, Brazílie, Kanada, Turecko, Polsko, Čína, Srbsko a Černá Hora a Belgie.

Development traineeship (DT) – program je určen především těm studentům, kterým není lhostejná situace v méně vyspělých zemích a rádi by se aktivně zapojili v jejich rozvoji.
Jedná se o práci v neziskových organizacích, univerzitách, vládou podporovaných programech či státní správě. Praktikanti se také často podílí na různých místních projektech zaměřených na rozvoj jednotlivých oblastí. Tyto praxe jsou většinou pořádány v méně rozvinutých zemích, třeba v Indii, Malajsii, Keňi, Brazilii, Togu, …

Educational Traineeship (ET) – tento typ zahraničních stáží je nově vytvořen vyčleněním učitelského sektoru z development programu. Praxe tedy spočívají ve výuce cizích jazyků (AJ, ŠJ, FJ…), odborných předmětů či všeobecně v rozvoji kulturního povědomí a rozličných vzdělávacích modelů. Praxe probíhá ve školách – základních až vysokých, nebo ve firmách. Nejvíce nabídek těchto praxí přichází z Číny, Kolumbie, Polska, Indie, Turecka, Ruska, Ekvádoru nebo Japonska.

Chcete víc?

Přijďte na jednu z informačních schůzek (vždy začátkem semestru) nebo se podívejte na naše webové stránky, kde také můžete vyplnit přihlášku.

Autor: Klára Štěpánová, AIESEC Praha
Další informace na aiesec@vse.cz