Vedení VŠE navštívilo francouzskou ambasádu v Praze

26. května
2014

V pátek 23. května pozval francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian vedení Vysoké školy ekonomické (VŠE) na slavnostní oběd na francouzské velvyslanectví v Praze. Během tohoto setkání velvyslanec vyjádřil rektorce, prorektorům, děkanům a dalším významným zástupcům školy plnou podporu Vysoké škole ekonomické ze strany francouzské ambasády. Jean-Pierre Asvazadourian mimo jiné navrhl, že spolupráce VŠE a Francie by se mohla rozšířit o častější pořádání přednášek významných současných francouzských ekonomů na VŠE.

Delegaci VŠE na francouzském velvyslanectví přijali také Rada pro kulturu a spolupráci a ředitel Francouzského institutu v Praze Olivier Jacquot, Atašé pro vědu a vysoké školství Rachid Makhloufi a zástupce ekonomického rady Sébastien Durrmeyer. Mezi hlavní témata proto patřily nástroje spolupráce vysokých škol s firemní praxí ve Francii a v Česku či aktuální problémy vysokého školství v obou zemích. „Je to poprvé, co je celé vedení Vysoké školy ekonomické pozváno na velvyslanectví zahraniční země a my si toho velmi ceníme. I nadále budu podporovat výuku francouzského jazyka na Vysoké škole ekonomické, jelikož diverzita je velmi důležitá,“ prohlásila během setkání rektorka Hana Machková.

Francie je pro VŠE důležitým partnerem. Jde o druhou nejvýznamnější zemi z hlediska studentských i učitelských výměn. VŠE má navíc aktuálně uzavřenou smlouvu se 17 partnerskými univerzitami ve Francii. Velmi důležitou roli v úzkém partnerství hraje také existence Francouzsko-českého institutu řízení na VŠE, který letos otvírá již 24. ročník postgraduálního kurzu MASTER Management et Administration des Entreprises.

Výměny s Francií 2013:

  • 66 studentů VŠE absolvovalo zahraniční pobyt ve Francii (2.
  • 85 francouzských studentů absolvovalo studijní pobyt na VŠE
  • 9 akademických pracovníků VŠE absolvovalo pobyt ve Francii
  • 15 francouzských akademických pracovníků absolvovalo pobyt na VŠE