Na VŠE vznikla Unie studentů

2. června
2014

Dne 27. května se konal první Sněm Unie studentů VŠE. Tato nová organizace při Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) má za cíl sdružovat aktivní studentské organizace i jednotlivé studenty a přispívat k rozvoji jejich mimostudijních aktivit.

V současné době do Unie studentů VŠE vstoupilo již 16 studentských organizací a další již oficiálně o členství požádaly. Zástupci Unie věří, že díky dlouhodobé vzájemné komunikaci a společným cílům během dalšího akademického roku bude většina aktivních studentských organizací součástí Unie studentů. „Členství v Unii studentským organizacím usnadní spolupráci při pořádání větších akcí. Členské organizace také získají zázemí přímo na univerzitě,“ říká řádně zvolený předseda Unie studentů VŠE Miloš Lokajíček s tím, že v Unii se mohou se zajímavými projekty prosadit i jednotliví studenti VŠE.

První velkou akcí Unie studentů VŠE bude „Orientation Week“, který se uskuteční v prvním týdnu zimního semestru 2014. Cílem akce bude představit studentům VŠE spolky a organizace, které na půdě školy působí, a podpořit tak jejich zájem o aktivní účast na aktivitách nad rámec studia, do kterých se mohou zapojit a dále se tak osobně rozvíjet.

O fyzické i spolkové členství lze oficiálně zažádat na www.usvse.cz

Kontakt na Unii studentů VŠE info@usvse.cz

Předseda Unie studentů VŠE Miloš Lokajíček Zakládací sněm Unie studentů