Konference "S bankou před tabulí i v životě"

23. června
2014

Konferencí „S bankou před tabulí i v životě“ vyvrcholil 11. června 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze roční projekt Junior Achievement a nadace Citi Foundation, který si kladl za cíl zviditelnění a zdůraznění důležitosti dlouhodobého zapojení tématu bankovní gramotnosti do výuky a zvýšení odborného potenciálu středoškolských pedagogů ekonomických předmětů.

Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA a Ing. Jiřího Rusnoka, člena bankovní rady ČNB. Akce se konala v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze na základě spolupráce s Fakultou financí a účetnictví VŠE. Vysoká škola ekonomická v Praze prostřednictvím Fakulty financí a účetnictví dlouhodobě zajišťuje a všestranně podporuje vzdělávání a odbornou kvalifikaci středoškolských učitelů odborných ekonomických předmětů.

Kromě panelové diskuze a odborných přednášek čekaly na pedagogy během konference také interaktivní workshopy. V závěru konference bylo za účasti děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Miroslava Mejzlíka, Ph.D. vylosováno pět učitelů středních škol, kteří získali tablety.