Pracovní setkání členů CEMS Logistics Faculty Group na FPH

7. července
2014

Ve čtvrtek 3. července 2014 proběhlo na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze plánované neformální pracovní setkání s partnery z Copenhagen Business School a Wirtschaftsuniverität Wien v rámci CEMS Logistics Faculty Group

Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze zastupoval Ing. Petr Kolář, Ph.D., člen Katedry logistiky. Z Copenhagen Business School  byl přítomen doc. Gűnter Prockl, za Wirtschaftsuniversität Wien se zúčastnil Hans-Joachim Schramm, Ph.D.

V rámci pracovního setkání byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce v oblasti společného výzkumu a publikačních výstupů pro úzce odborná témata jako dopravní management tzv. repositioningu u intermodálních přeprav. Následovala konzultace detailů a naplánovaní harmonogramu učitelských výměn mezi Copenhagen Business School a Fakultou podnikohospodářskou během akademického roku 2014/2015. 

Pracovní schůzka navazovala na obsah diskutovaných témat výše zmíněnými akademickými pracovníky v rámci každoročního  CEMS Research Seminar on Supply Chain Management v rakouském Riezlernu. Tento seminář je pravidelně v lednu organizován kolegy z CEMS partnerské univerzity v Kolíně nad Rýnem (Universität zu Köln / Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät).