Fakulta podnikohospodářská VŠE je partnerem prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

1. srpna
2014

Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe) se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Na zkoumání problematických faktorů na straně poptávky a nabídky pracovního trhu se podílí i Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V projektu ji zastupuje doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium.

Cílem výzkumu je získat komplexní přehled o příčinách a důsledcích nezaměstnanosti mezi mladou populací. Zároveň chce formulovat strategie a doporučení ve smyslu snížení tohoto stále závažnějšího problému. Na projektu spolupracuje na bázi sdružení celá řada výzkumníků a odborníků z praxe z oblasti ekonomie, politologie, psychologie a sociologie.

V rámci projektu bude každých šest měsíců publikován newsletter, který bude poskytovat základní informace o jeho vývoji, aktuálních publikačních výstupech, událostech, novinkách specifické cílové skupině. První číslo zpravodaje obsahuje přehled o počáteční fázi projektu a rozvoji projektu. Nastiňuje jednání z minulých (a budoucích) setkání členů projektu. Zpravodaj dále obsahuje obecný přehled událostí, kterých se zúčastní členové projektu s cílem ho podporovat a zvýšit o něm povědomí mezi zainteresovanými subjekty. Zpravodaj navíc obsahuje profily členů sdružení projektu a jeho poradců. Druhé číslo zpravodaje bude publikováno v lednu 2015.

Odkaz na první číslo zpravodaje projektu CUPESSE zde.